digitaal batchrapport

Oh.. had ik maar een DIGITAAL batchrapport!

De batchrapportage is een belangrijk rapport in de (food)industrie. Het omvat immers een overzicht van alle metingen en controles die bij de productie van een batch zijn uitgevoerd. Dit is belangrijk voor o.a. klachtonderzoek en vrijgave. Soms gaat het om een stapel papier van wel dertig pagina’s dik!
Zo’n batchrapport een mooie graadmeter om te zien hoever jouw fabriek is met digitalisering. Want als je digitalisering op orde is, heb je geen batchrapport meer nodig. Het kan dus slimmer en beter.
Hoe pak je dat aan: van batchrapport naar batch-overzicht?

Manage Digital Factory from Home

Zo monitor je de digitale fabriek eenvoudig vanuit huis

De Covid-19-maatregelen hebben een nieuwe realiteit gecreëerd, ook voor de manier waarop fabrieken zijn georganiseerd. Voor veel fabrieken is er nu een minimum aan fabriekspersoneel op locatie. Management en ondersteunend personeel werken overwegend vanuit huis. Het is vanuit huis vaak lastig om goed zicht te houden op wat er in de fabriek gebeurt.
Zo heeft de nieuwe realiteit van werken op afstand de behoefte aan cloud fabrieks-informatiesystemen versterkt: met de digitale fabriek hebben we overal en altijd toegang tot informatie over productie en kwaliteit.

CIP Reiniging NL   HAI lights

CIP-reiniging

Een food producent ontdekte onlangs dat de CIP-tankreinigingen 5 min. langer duurden dan voorheen.

Na onderzoek werd dit opgelost, wat 4 uur extra productie tijd per week opleverde.

The CIP trending rapportage in de HAI smart4industries software was de aanleiding voor dit onderzoek.

Wat was er nu precies gebeurd?