Manage Digital Factory from Home

Zo monitor je de digitale fabriek eenvoudig vanuit huis

De Covid-19-maatregelen hebben een nieuwe realiteit gecreëerd, ook voor de manier waarop fabrieken zijn georganiseerd. Voor veel fabrieken is er nu een minimum aan fabriekspersoneel op locatie. Management en ondersteunend personeel werken overwegend vanuit huis. Het is vanuit huis vaak lastig om goed zicht te houden op wat er in de fabriek gebeurt.
Zo heeft de nieuwe realiteit van werken op afstand de behoefte aan cloud fabrieks-informatiesystemen versterkt: met de digitale fabriek hebben we overal en altijd toegang tot informatie over productie en kwaliteit.